Search
Воскресенье 16 Июнь 2024
  • :
  • :

Содержание журнала за 1999 год

Пралеска-1999

A
Алькохали Ф.
Детская печать в Арабских странах. № 8 (37)
Андрончик И. Знакомимся с правами ребенка. № 2 (7)
Андрэева Е. Дашкольнае выхаванне ў гады вайны. № 3 (42)
Анiшчанка В. Дзiцячы сад — школа: гiсторыя i сучаснасць. № 10 (2). Азбучные правила дошкольной педагогики. № 11 (4)
Апiмах М. Будучыняй натхнёны факультэт. № 2 (33)
Ародзь Т. Сябруюць радасць з дабрынёю (Канспект музычнага занятку для дзяцей сярэдняй групы). № 2 (42). Музычна-дыдактычныя гульнi. № 11 (42)
Арсентьева М. Дошкольное воспитание в Германии.
№ 3 (29)
Ажываюць цуды ў вершах (Авяр’яну Дзеружынскаму — 80). № 9 (47)
Асиновский С. Архивы и делопроизводство. № 9 (51)

Б
Багданава Г. Дыван-мара. № 2 (52). Беларускiя народныя строi. № 9 (49)
Бало Л. Зайкава хатка. № 4 (47)
Белахвостава Н. Чароўныя фарбы (Знаёмства дашкольнiкаў з нетрадыцыйнай тэхнiкай малявання).
№ 9 (21)
Белова И. На лесной полянке (Сценарий экологического путешествия). № 7 (13)
Близнюк Л. Развивая личность ребенка (Использование элементов ТРИЗ на занятиях по развитию интеллектуальных и творческих способностей). № 1 (13)
Богатенко А. Введение в мир математики (Перспективное планирование). № 1 (31)
Бочарова А. «Муха-Цокотуха» (Инсценировка по мотивам одноименной сказки К.Чуковского). № 7 (8)
Бубенко Л. Нарушения слуха и их последствия. № 10 (43)
Будчанiн М. У адзiнстве фiзiчнага i духоўнага. № 8 (43)
Бяляцкая В. Акадэмiя выхавання. № 7 (17)
Бяспалы З. Салодкiя апенькi. № 8 (51)
«БелИнтерСпорт»: слагаемые детской радости. № 7 (51)
«БелИнтерСпорт»: продукция на «Б.И.С.». № 8 (52)

В
Вакулюк Л. Музычныя эцюды. № 10 (22)
Васiльева В. Дзiцячая цацка: што паказаў эксперымент? (Уплыў цацак i гульнявых матэрыялаў на творчыя сюжэтна-ролевыя гульнi). № 3 (30). У гасцях у маленькiх датчан. № 8 (36)
Вахiтава В. Вершы. № 3 (51)
Вишневская Е. Связь компьютерных и дидактических игр. № 4 (29), № 9 (34)

Г
Габец Н. У творчасцi любанская прапiска. № 7 (15)
Главiнская Л. Саветы: улада i справы. № 7 (4)
Гринкевич Л., Наумович В. Звездный час (Игра-викторина). № 7 (12)
Грудзiнскi М., Грудзiнская Т., Каблукоўская Г. I завiталi ў сад бацькi. № 3 (35)
Грэкава Г. Ствараецца сiстэма (Пераемнасць у фiзiчным выхаваннi дзiцячага сада i школы). № 7 (46)

Д
Дедулевич М. Сто тропинок, сто дорог (Организация прогулок-походов с дошкольниками в природу). № 11 (38),
№ 12 (38)
Дзмiтровiч I. «Залаты ключык» — каралеўства фантазii. № 7 (49)
Драбатовiч М. Працуем на перспектыву. № 7 (10)
Дуброва В. Надзейны кантакт (Карэкцыя бацькоўскай пазiцыi гiперапекi пры выхаваннi самастойнасцi дашкольнiка). № 4 (42)
Дынiкава З. Дабро. Адкуль яно родам? № 10 (14)
Дашкольная адукацыя (Зборнiк нарматыўных дакументаў). № 5—6 (30), № 9 (20)
Дашкольная адукацыя: погляд у заўтра. № 1 (2)
Дэмаграфiя: праблемы паглыбляюцца. № 11 (45)

Ж
Жабiнская М. Цестапластыка. № 2 (49)
Жаўрук А., Галь У. Шпакi. № 3 (50)
Жукоўскi А. Вершы. № 7 (52)

З
Звярковіч Т. Дашкольная адукацыя на постсавецкай прасторы. № 12 (10)
Зубец А. Лiст ад мацi. № 3 (49). Як навучыцца чытаць.
№ 10 (45). Настачка (Тэматычная старонка). № 10 (52),
№ 11 (52), № 12 (48). Чыгуначнікі вырашылі: усё — для дзяцей! № 12 (24)
Зубович В. Милосердие — любви и добра творение. № 2 (48). Планирование семьи. № 3 (44). Великое счастье материнства (Как распознать опасные симптомы при беременности?). № 4 (49). Здоровая мать — здоровый ребенок (Питание беременной женщины и кормящей матери в современных экологических условиях). № 10 (47). Канада глазами медика. № 12 (42)
Зэкаў А. Вершы. № 10 (51)

К
Кавалевiч М. «Усе поры года я вельмi чакаю». № 4 (31)
Казак А. Ад родных нiў... № 1 (24)
Каламiнскi Я., Панько Л., Карасцялёва Т., Шышкiна В., Брацкая Т., Гуткоўская А., Лiцвiна Н. Што забяспечыць поспех (Умовы ўвасаблення праграмы «Пралеска» ў педагагiчную практыку). № 9 (5)
Калiнка Т. Са святам, тата! (Сцэнарый да дня абаронцаў Айчыны). № 1 (39)
Калiноўская М. Калядкi — блiны ды аладкi (Стравы для калядных святаў). № 1 (41). Вясну гукаем, вясну сустракаем. № 2 (50). Восень — перамен восем (Кулiнарыя — дашкольнiкам). № 9 (18)
Карасцялёва Т. Новыя мэты — новыя задачы (Узаема-дзеянне сям‘і і дашкольнай установы ў выхаванні і навучанні дзяцей. № 12 (6)
Карпыза А. Нам — 20! № 3 (35) Вершы. № 3 (51)
Кiрпiчэнкаў А. Хто ў церамку гаспадыня. № 10 (46)
Клышко Л. Методическая литература: вопросы и ответы. № 3 (7). «Жыць i бачыць у жыццi прыгажосць!» № 8 (47).  Об изменении условий оплаты и нормирования труда заведующих 1 — 2-групповых детских дошкольных учреждений. № 8 (49)
Кобрынскi М. Справа новая i вартая (Арганiзацыя жыццядзейнасцi ў дзiцячым доме па прынцыпе рознаўзроставых «сямейных» груп). № 1 (34). Наследие, которое обогащает (Воспитание детей вне семьи в научных психолого-педагогических исследованиях). № 11 (48)
Козарезова Т., Климкович Н., Волкова Л. Дефицит железа в организме детей. № 1 (46)
Колас В. Наш гонар. № 7 (6)
Конюхова Л. Белоснежка и лесные гномики (Литературно-музыкальная композиция). № 1 (22). Благаслаўляем вас, лясы... (Занятак па экалагiчным выхаваннi). № 9 (13)
Косточко Е. От рисунка — к слову (Обучение дошкольников чтению по методике Глена Домана). № 4 (9)
Косточко Е., Крук Т., Болтунова Т. От рисунка — к слову (Обучение дошкольников чтению по методике Глена Домана). № 5—6 (9)
Косточко Е., Крук Т., Смальцер И., Михалева О., Кирченко Л., Шахраева Л. Сверяем шаг по Доману (Активизация двигательной деятельности детей 2—3-летнего возраста на основе использования элементов методики Глена Домана «Гармоничное развитие ребенка»). № 2 (21)
Кравченко Н. Оздоровительный потенциал — огромный. № 3 (21)
Крох В. Дети и вода. № 9 (33)
Крюкова А., Пухальская Л. Коррекция среднесуточных наборов продуктов и расчет их пищевой ценности (К разработке методических указаний по организации питания детей в детских дошкольных учреждениях республики). № 4 (32)
Куксова Н., Сердюкова Н. Логика и творчество в системе ТРИЗ (Примерные конспекты игр-занятий по развитию детского творчества). № 2 (9), № 3 (9), № 4 (5), № 5—6 (31)
Кустава З. Кожнаму любы куток... (Радзiма Якуба Коласа). № 7 (23). «Мы — ёсць! Мы — былi! Мы — будзем!»
№ 8 (45). Карцiны, напоўненыя жыццём (З творчай лабараторыi М.М.Селешчука). № 11 (24). «Маладзiчок». № 11 (51). Псіхалогія — гэта мастацтва. № 12 (15)
Кушнир Н. Детский  сад — начальная школа:  проблемы преемственности. № 1 (5), № 2 (5), № 3 (3), № 4 (2), № 5—6 (5)

Л
Лабынько Л. Плён руплiвасцi. № 11 (7). Увага перадавому (Вынікі праверкі аддзела адукацыі Жлобінскага гарвыканкама Рэспубліканскай дзяржаўнай інспекцыяй сістэмы адукацыі Рэспублікі Беларусь). № 12 (18)
Липская А. В страну Светофорию (Сценарий развлечения для детей средней группы). № 3 (34)
Лозка А. Феномен батлейкi. № 1 (38)
Любiна Г. Яна нясе радасць жыцця (Першыя вынiкi Мантэсоры-руху на Беларусi). № 4 (51)
Ляльку Барбi пасадзяць у турму? № 8 (49)

М
Малышка Л. Бег вясёлы ручаёк... (Знаёмства з беларускiмi мастакамi-графiкамi). № 11 (22)
Малютина И. «Сорока-белобока» (Конспект занятия драматического кружка по одноименной сказке для детей группы «Фантазеры»). № 7 (8)
Маляўская А. Здароўю дапаможа прырода. № 2 (46)
Марыновiч С. Нас аб’яднала агульная мэта. № 2 (43)
Масло В. А ў нас сёння масленiца... (Сцэнарый свята).
№ 2 (15)
Мiхнюк Д. «Уласнае дзiця трэба палюбiць яшчэ да яго зачацця». № 11 (46)
Михнюк Т. Стихи. № 5—6 (52)
Мама, навучы чытаць! № 7 (15)

Н
Наркевiч А. Даследчык слова (Мiхаiлу Булахаву — 80).
№ 9 (46). Руплiвы даследчык роднага слова (Аркадзю Жураўскаму — 75). № 10 (41)
Новае аблiчча дзiцячага сада (Iнтэрв’ю начальнiка ўпраўлення дашкольнага выхавання Мiнiстэрства адукацыi Тамары Карасцялёвай «Настаўнiцкай газеце»). № 9 (3)

П
Павлищева О. Из воспоминаний о брате. № 1 (20)
Падшывалава В. Кроплi чыстай расы. № 3 (37)
Пажога I. I кнiга, i гульня. № 3 (43). Забаўныя казкi. № 5—6 (14)
Панько Е. Праграма «Пралеска»: пытанне — адказ. № 1 (36)
Панько Л., Белавус Г., Цыркун Н., Старжынская Н., Шышкiна В., Фiнкевiч Л. Карэкцыйная работа з дзецьмi. № 10 (7)
Панько Е., Шебеко В. Физическая культура и развитие личности дошкольника (Методические рекомендации к программе «Пралеска»). № 4 (16), № 5—6 (15)
Панько Л., Шышкiна В., Гуткоўская А., Мельнiчук Л., Рэмiзоўская А., Марданава Т. Развiццё пачынаецца з нараджэння (Характарыстыка псiхалагiчнага i фiзiчнага развiцця дзяцей групы «Малютка» (першы год жыцця).
№ 8 (6)
Пархута А. Гуканне вясны (Сцэнарый свята для дзяцей групы «Фантазёры»). № 3 (16)
Паскробышаў А. Лебедзь-мiлая лябёдка... № 5—6 (51)
Пасуднеўская С. «... Каб было нам цёпленька». № 3 (32)
Пахомава Н. У групе — навiчок (Адаптацыйны перыяд у яслях-садзе). № 9 (19)
Пашкавец Н., Будчанін М. Каманда (Як нараджаецца «Пралеска»). № 12 (11)
Пашкевич В. Вера — гарантия успеха (Из опыта обучения грамоте детей 4—5 лет в логопедической группе). № 11 (33)
Писук Т. Дефектологический пункт: планирование деятельности. № 7 (41)
Поздняк Л. Менеджмент в дошкольном образовании. № 9 (10)
Процкая Г. На турысцкай сцяжыне — дашкаляты. № 1 (42)
Пугачова Т. Прыярытэты вызначаны. № 11 (3)
«Пушкiнскi тыдзень». № 4 (15)

Р
Ракова Н. В сосновом бору. № 7 (47)
Рымкевич Л., Ребковец Л., Белякович Т. Социально-педагогическая служба в детском саду. № 5—6 (41)
Рецепты масок для нормальной кожи. № 3 (52)
Рускай паэзii ўзор. № 5—6 (21)

С
Савицкая Л. Лето. № 5—6 (36)
Саўчыц В. I ажывае казка. № 7 (7)
Сачанка А. Плыт надзеi i любвi. № 1 (1). Люты: снежныя кiлiмы... № 2 (1). Iнтэграванае навучанне: новыя падыходы (З пасяджэння калегii Мiнiстэрства адукацыi па праблемах агульнай сярэдняй i спецыяльнай адукацыi, дашкольнага выхавання (малой калегii). № 2 (2). Жаночы раман для мужчын. № 3 (2). Тысячагоддзе новае — праблемы старыя. № 5—6 (2). Нараджаем менш — прычын больш. № 5—6 (4). Новаму часу — новыя рашэннi (Iнтэрв’ю з начальнiкам упраўлення адукацыi Мiнаблвыканкома Аляксандрам Сцяпанавiчам Новiкам). № 7 (2). Дашкольная адукацыя: погляд у ХХI стагоддзе. № 8 (2). Залатыя каласкi. № 9 (2). Што ў слове нашым? № 11 (2). 100 «Пралесак» — вабны ўзлесак. № 12 (2)
Сачанка I. Актуальнае ў сацыяльнай псiхалогii. № 1 (4). «Медицинские знания» (Новый журнал для специалистов со средним медицинским образованием). № 1 (45). Пособия Зайцева: изучайте, используйте. № 2 (16)
Сiвак Н. Вершы. № 3 (51)
Симоненко Н. Вижу. Слышу. Говорю! (Новыя подходы в работе с детьми в интернатных учреждениях). № 12 (36)
Смоляр А. Запалiць агеньчык дапытлiвасцi (Значэнне пазнавальна-практычнай дзейнасцi ў развiццi разумовай актыўнасцi дашкольнiкаў). № 2 (37)
Соловьева В. Поэт великий и простой (Примерные методические рекомендации воспитателям дошкольных учреждений и родителям для знакомства детей с жизнью и творчеством А.С.Пушкина). № 2 (38). «Улыбкой ясною природа...» (Природа в творчестве А.С.Пушкина). № 4 (14). «Сказка ложь, да в ней намек...» № 5—6 (22). Дыямент паэзii Беларусi (Прыкладныя метадычныя матэрыялы для дзiцячых дашкольных устаноў, бацькоў, выхавальнiкаў пра вялiкага беларускага паэта Янку Купалу). № 7 (21)
Старжынская Н. Ты выткана дзiўна... (Родная мова як фактар нацыянальна-культурнай сацыялiзацыi дашкольнiка). № 2 (35). Методыка развiцця роднага маўлення. № 8 (29), № 9 (38), № 10 (29), № 11 (30), № 12 (30)
Столярова Н. Школьная пора... (Выпускной бал в детском саду). № 4 (8)
Страх Л. Прыроды верныя сябры. № 7 (11)
Суарес Л. Учитель всех учителей (175 лет со дня рождения К.Д.Ушинского). № 11 (10)
Сугака А. «Пралеска»: новыя далягляды. № 11 (29). Аптымiзм, падзелены на ўсiх. № 11 (44)
Сугака А., Будчанiн М. «Дай мне магчымасць перамагчы!» (Першыя спецыяльныя алiмпiйскiя гульнi для дзяцей-iнвалiдаў дашкольнага ўзросту на Беларусi). № 2 (14)
Сугако В. Стихи. № 1 (52). Аплiкацыя для самых маленькiх. № 4 (50). Калi ажывае казка. № 5—6 (29). У метадычны арсенал «Пралескi». № 5—6 (32). Не бойтесь слов...
№ 11 (51)
Сумнительный К. На пути к Монтессори. № 1 (17)
Саламяная казка. № 1 (50), № 3 (46)
Старажытная лялька. № 8 (49)

Т
Тура А. Любiць сваiх дзяцей — шчасце. № 3 (39)
Турлай Н. Само солнце улыбнулось вам... (Сценарий утренника, посвященного празднику 8 Марта для детей группы «Фантазеры» (5—6 лет)). № 2 (40). Баль на лясной палянцы (Сцэнарый ранiшнiка для дзяцей групы «Фантазёры»). № 9 (16)

У
Увага: завёўся плагiят! № 8 (50)

Ф
Фаменка Т., Салаўёва В. Хараство i палымянасць душы (Да 100-годдзя з дня нараджэння Мiхася Лынькова).
№ 10 (37)
Формула успеха. № 9 (52)

Х
Хамэрслі Б. Гульні і цацкі будучага. № 12 (44)

Ч
Чарнавус Г. Камп’ютэр: новыя магчымасцi. № 7 (16)
Чарняўскi М. «Разумнае» жабяня. № 4 (52). Хто сказаў «Кай-й, кай-й»? № 12 (47)
Чече О. Психология детской агрессивности. № 4 (43),
№ 8 (39)
Чэчат В. Беларуская сям’я: сёння i заўтра (Сучасныя тэндэнцыi ў iнтэграцыi намаганняў выхавальнiкаў, педагогаў, бацькоў, прадстаўнiкоў грамадскасцi ў выхаваннi дзяцей). № 3 (40)

Ш
Шах С. Дзiкiя жывёлы (Дапаможны матэрыял па фармiраваннi правiльнага вымаўлення гукаў). № 2 (51)
Шебеко В., Ермак Н. Движения в радость. № 10 (34), № 11 (34), № 12 (33)
Шишкина В. Праграма «Пралеска»: пытанне — адказ. № 3 (18)
Шупiкава Г., Лузiна В. «Маляты»: дружна гуляем — сябе развiваем (Комплексныя заняткi для дзяцей ясельнага ўзросту). № 1 (10), № 2 (18). «Лады-ладкi, малыя рабяткi»... (Работа з дзецьмi групы «Маляты» ў адаптацыйны перыяд). № 8 (14)
Шутко В., Паркулевич И., Лемешевская Л., Сакович А. ДРЦ: все для ребенка, все во имя ребенка. № 7 (29)
Шымановiч А., Будчанiн М. Акрыляе любоў. № 3 (14)
Шышкiна В. Рух — гульнi аснова (Дыдактычныя гульнi па фiзiчным выхаваннi для дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту). № 4 (22), № 5—6 (33). Прафесар псіхалогіі. № 12 (21)

Ю
Юрыдычны клуб. № 1 (49), № 5—6 (40), № 8 (46), № 9 (48), № 10 (50)

Я
Якубовiч У. Без вiны вiнаваты. № 3 (52). Сынава кемнасць. № 4 (52). Нязнайка. № 9 (52). Шчыры i мудры дарадчык (Часопiсу «Народная асвета» — 75 гадоў). № 5—6 (37)

ДАКУМЕНТЫ
Программа воспитания и обучения детей 6-го года жизни, не посещающих детские дошкольные учреждения.
№ 11 (15)
Типовые правила внутреннего трудового распорядка для работников дошкольных образовательных учреждений Республики Беларусь. № 10 (16)

НА ЎКЛЕЙКАХ ЧАСОПIСА
200 лет со дня рождения А.С.Пушкина. № 1
Графiчныя iлюстрацыi да казак А.С.Пушкiна. № 2
Уроки Н.Зайцева. № 3, № 4, № 8, № 10
200 гадоў А.С.Пушкiну. № 5—6
У Лукамор’я дуб зялёны... (Работы з выставы I.I.Кабiцiнай). № 5—6
Кожнаму любы куток... Радзiма Якуба Коласа. № 7
Чароўныя фарбы (Iлюстрацыi да матэрыялу Нiны Белахвоставай). № 9
Iлюстрацыі М.Селешчука да вершаванай казкi Якуба Коласа «Рак-вусач». № 11