Search
Среда 24 Апрель 2024
  • :
  • :

Авторам

Артыкулы, якія дасылаюцца ў рэдакцыю па пошце павінны быць надрукаваны ў двух экзэмплярах праз паўтара інтэрвалы (шрыфт Times New Roman, памер шрыфта 14 пт.). Электронны варыянт артыкулаў дасылаецца на адрас электронная пошты praleska-red@tut.by.

Выкарыстанне зносак у тэксце не дапускаецца. Спасылкі на цытаваныя крыніцы афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь, напрыклад: [2, с. 34] (тут 2 – нумар крыніцы ў спісе літаратуры, 34 – нумар старонкі). Спіс літаратуры павінен змяшчаць не больш як 10 крыніц.

Схемы пажадана выконваць у рэдактары CorelDraw; магчыма прадстаўленне схем, створаных у праграме WORD (усе элементы аб’яднаныя ў адзін аб’ект, шырыня схемы 80 або 170 мм).

Табліцы павінны быць выкананы ў праграме WORD (шырыня табліцы 80 або 170 мм).

Фатаграфіі, а таксама іншы ілюстрацыйны матэрыял прадстаўляюцца ў фармаце JPEG або TIFF з разрашэннем не менш як 200—300 dpi, пажадана асобнымі файламі.

Асобна ўказваюцца звесткі пра аўтара: прозвішча, імя, імя па бацьку; хатні адрас (з указаннем індэкса); месца асноўнай працы і пасада; пашпартныя даныя (серыя, нумар, калі і кім выдадзены, асабісты нумар); нумар карткі сацыяльнага страхавання; фотаздымак памерам не менш як 4×6 см або аналагічны электронны варыянт.

Да артыкулаў, якія змяшчаюць матэрыялы дысертацыйных даследаванняў, у адпаведнасці з «Інструкцыяй па афармленні дысертацыі, аўтарэферата і публікацый па тэме дысертацыі» (зацв. Пастановай прэзідыума Дзяржаўнага вышэйшага атэстацыйнага камітэту Рэспублікі Беларусь 24.12.1997 № 178 (у рэд. пастановы ВАК Рэспублікі Беларусь 15.08.2007 г. № 4) дадаткова прад’яўляюцца наступныя патрабаванні:

  • аб’ём не менш як 0,35 аўтарскага аркуша, або 14 тысяч друкаваных знакаў (уключаючы прабелы паміж словамі, знакі прыпынку, лічбы і інш.), што складае 8–10 старонак тэксту (14 пт., праз 1,5 інтэрвалы);
  • наяўнасць анатацыі (100–150 слоў, размяшчаецца перад артыкулам, павінна адлюстроўваць яго змест і быць прыдатнай для публікацыі асобна ад артыкула);
  • наяўнасць дзвюх рэцэнзій, завераных па месцы працы рэцэнзентаў.

Рукапісы, дасланыя ў рэдакцыю, не рэцэнзуюцца і не вяртаюцца.

Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў парадку абмеркавання, не падзяляючы пункту погляду аўтара.