Search
Суббота 20 Июль 2024
  • :
  • :

Содержание журнала за 2003 год

Пралеска-2003

Адораныя  дзеці
Битус А. Чтобы одаренность стала талантом. № 9 (17). Развитие музыкальности ребенка в условиях дошкольного учреждения. №12 (20).
Клышко Л. Рамантыка рамантычнай Дзіяны. № 10 (51).
Сухинина Д. Стихи. № 10 (51).

Актуальна!
Инструктивно-методические рекомендации управления дошкольного образования Министерства образования Республики Беларусь к началу 2003/2004 учебного года. № 8 (2).
Карасцялёва Т. Асноўныя накірункі ўдасканалення дашкольнай адукацыі. № 10 (2).
Макаренкова Г. Абарона інтарэсаў дзяцей у Беларусі. № 6 (4). Приоритет — качеству! № 3 (2).
Новы погляд на сацыяльнае партнёрства. № 6 (3).
Сачанка А. Інавацыі і інаватары: пасля навучальнага года. № 7 (2). Першавераснёўская паходня. № 9 (1). Якасць дашкольнай адукацыі: стан, праблемы, перспектывы. № 12 (2).

Акцыі
Сугака А. Здароўе дзяцей у нашых руках. № 7 (14).

«Алеся». Выпуск для жанчын і пра жанчын
№ 2 (62), № 3 (62), № 5 (50), № 7 (48), № 9 (50), № 12 (48).

«Буслянка». Сямейны клуб
Навіны Буслянкі. № 2 (49).
Прыярытэты на будучыню. № 6 (34).
Шульга А. Алкаголь — трагедыя! № 5 (39).
Як жывём? Чым жывём? № 10 (44).

Валеалогія
Боковец Ю. Красивая осанка. № 8 (39). Шанс подарить красоту. № 3 (38).
Дедулевич М. Чудесная шкатулка. № 7 (35).
Щербинина В. Здоровьесберегающий подход в обучении дошкольников и младших школьников. № 9 (12).

Вам  на  заметку
Мы чытаем! № 7 (11).
Настольная книга воспитателя дошкольного учреждения. № 2 (22).
Педагогам и родителям. № 4 (44), № 10 (50).
Рука развивает мозг. № 3 (29).
Сугако Е. «Познаем мир и себя». № 4 (37).

Віншуем!
Блакіт яго «Пралесак». № 2 (35).
Жизнь, подаренная людям. № 3 (21).

Вокладка  «Пралескі»
Сугака А. Дзве Галіны. № 1 (46).
Шульга А. Месца нараджэння шчасця. № 2 (37).

Выставы
Сугака А. Лялька: фантазія народных майстроў. № 12 (24).

Гендэрная  культура
Пашкавец Н. Шчаслівае дзіця — жаданае.  № 6 (34).
Чечет В. Мужчина + женщина = социальное равенство. № 5 (40).

Давайце  пазнаёмімся
Бусло С. М.К. Хвенько желает всем того, что называется добром. № 3 (36).

Дакументы
Денежные нормы расходов на питание в учреждениях образования. № 6 (9).
Инструкция об особенностях исчисления стажа работы по специальности основных категорий специалистов образования. № 3 (30).
Инструкция о порядке финансирования в 2003 году ведомственных дошкольных учреждений за счет средств местных бюджетов. № 7 (12).
Инструкция об экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях образования Республики Беларусь. № 4 (14).
Об утверждении норм питания детей в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования. № 12 (4).
Положение о государственном контроле за обеспечением качества образования в Республике Беларусь. № 2 (31).
Положение о порядке формирования цен на платные услуги в государственных учреждениях образования. № 1 (35).

Дзіцячы  сад — сям’я
Аляксандрава Н. Нетрадыцыйныя метады загартоўвання. № 12 (32).
Гуз А. Парадоксы современной семьи: как их разрешить. № 2 (54).
Кытманава Т. , Еўтухоўская А. З павагай да мінулага, з надзеяй — у будучыню. № 7 (29).
Левкович Е. День матери.    № 12 (35).
Леонова Л. Первые шаги. № 10 (45).
Няхай В. Сям’я — аснова выхавання. № 5 (16).
Правосуд Т. Отдыхаем вместе. № 5 (17).
Сугака А. «Славянскі базар» у «Вераску». № 7 (32).
Щербо В.,  Логунова Р. Не рядом, а вместе. № 12 (29).

Дзіцячы  сад — школа
Анищенко О. Скоро в школу. № 8 (10).
Блізнец В. Мы — за пераемнасць! № 5 (8).
Буркун М. На пульсе часу. № 5 (4).
Гушча Г. Краіна ведаў запрашае. № 5 (43).
Зянькевіч А. Нашы карані. № 5 (6).
Лепеш Л. У атмасферы еднасці. № 5 (13).
Няхай А. І пабудуем светлы дом. № 5 (10).
Рогалевич Т. Спасибо вам, родные! № 4 (38).
Толкач Л. Выбіраем творчасць. № 5 (5).
Філіпкоў Я. На традыцыях дабрыні і павагі. № 5 (9).
Шутава С. Мая школа — мой лёс. № 5 (11).
Шыдлоўская Л. Цэнтр духоўнага адраджэння. № 5 (12).

Дэмаграфія
Хто ёсць, хто будзе… № 1 (37).
Чечет В. Семья: формирование позитивного родительства. № 2 (50). Жыццё,  як  яно  ёсць
Сугака А. Kidnap! № 1 (38).

Замежжа
Архипова Е. Дошкольное образование Великобритании. № 5 (29).

З  гісторыі  педагогікі
Кабіціна І. Чалавек вялікай жыццёвай сілы. № 3 (59).

Інфармацыя.  Хроніка
Арэшка Т. Міжнародны «круглы стол». № 1 (3). Цэнтры развіцця — цэнтры лепшага вопыту. № 1 (3). СМІ ў Беларусі.         № 6 (16).
Экапедагогіка: арыенціры вызначаны. № 6 (7). Якасць — на першы план. № 6 (8).
Дапамога сям’і. № 9 (49),   12 (17).
Клышко Л. «Нашы дзеці» — нашым дзецям. № 10 (14).
Пашкавец Н. З надзеяй на змены. № 10 (36).
Сапун И. Состояние, проблемы и перспективы деятельности центров развития ребенка. № 12 (16).
Шульга А. СМІ і адукацыя. № 5 (24).

Кадры
Лопухова Р. Искусство управлять коллективом. № 5 (20).
Куренькова В., Равская Л. Образование через всю жизнь. № 1 (9).

Канферэнцыі
Сугака А. Самы лепшы куток сталіцы. № 9 (16).

Карэкцыйная педагогіка
Будчанін М. Вера, якая дае надзею. № 4 (40).
Голяк Л. Заикание? Избавиться можно. № 2 (47).
Кочмарёва А., Сасова Н., Селицкая Л. Логопедическая работа: профилактическая направленность. № 1 (31).

Кнігазбор
Арэшка Т. Мацуем культ сям’і. № 12 (18).
Катится по небу солнышко. № 3 (51).
Сачанка А. Уверх па лесвіцы самаўдасканалення. № 2 (59).

Культуралогія
Журавлева О. Мультфильмы: видим и воспитываем прекрасное. № 10 (29).

Ліст  рэдактара
Сачанка А. Вітаем год чысціні. № 1 (2). Мары збываюцца. № 2 (2). Паглядзім у вочы дзяцей. № 6 (2).

Маладзічок. Творчасць нашых чытачоў
Вароніч Е. Развітанне з садам. № 5 (34).
Жабко Я. Свята летняй пары. № 8 (50).  Зіма-чараўніца.  № 12 (43).
Зайкоўская М. Акрыленасць. № 4 (50).
Явар С. Маладога сэрца пачуцці. № 3 (61).

Мама,  не  чытай!
Макрыцкая Ю. Азбука… гульні з агнём. № 2 (61).

Мантэсоры-педагогіка
Любина Г., Желонкина О. Рука развивает мозг. № 1 (11), № 2 (7), № 3 (22).

Матэматыка
Будько Т. Форма. Фигура. Объем. № 4 (8).
18  мая — міжнародны дзень  музеяў
Курбека І. Беларусь — мая песня. № 5 (47).

Музычнаму   кіраўніку
Вишнякова Ж. Мы с природой дружим. № 9 (20).

Народная  педагогіка
Гарнастай Т. «Свая хатка, што родная матка». № 6 (44).

На  тэмы  маралі

Дынікава З. Запаветны кажушок… № 2 (60).

Наш каляндар
Жытко І., Дубініна Дз. Даследчык дзіцячага маўлення. № 3 (20).
Клышко Л. М. Чарняўскі: «Любіце кнігу, і яна будзе вашым сябрам». № 1 (19).

Нашы  інтэрв’ю
Пашкавец Н. Таццяна Рэдлін: «Радасць, якой трэба дзяліцца». № 7 (34).
Сугака А. Зарука вашага поспеху. № 5 (18).

Нотны  аркуш
Далгалёў Дз., Пецюкевіч У. О, слаўны травень. Песенька ката. № 5 (46).
Песенька для мамы. № 2 (25).

Педагагічныя тэхналогіі і методыкі: Глен Доман
Горнова В., Гаврилина А. Перелетные птицы. Зимующие птицы. № 2 (26).
Косточко Е. Птицы. Певчие птицы. № 2 (24).

Педагагічныя тэхналогіі  і  методыкі: кубікі М.А. Зайцава

Голайдо И. Раннее обучение детей чтению и письму. № 9 (29), № 10 (16), № 12 (10).

Педагагічныя тэхналогіі  і  методыкі:  Л. Дз. Глазырына
Гуд-Каретникова Г. Всем полезна зарядка. № 2 (38).

Педагагічныя тэхналогіі  і  методыкі: «Першы крок»

Кошелюк С., Чушева М., Белякович Т. Скажем вместе детям «Да!». № 9 (4).

Пошта
Т. Романенко. Благодарит бабушка. № 12 (38).

Праграма  «Пралеска»
Битус А. Искусство познавать мир.  № 7 (16).
Дружинина Л. The wolf and the 7 little kids. № 3 (52).
Ксенда О.
Развивающие игры в детском саду. № 1 (47), № 2 (42).

Праграма «Пралеска»: выяўленчая  дзейнасць
Гаруновіч Л. Мы малюем любы свет. № 4 (45).
Очей очарованье. № 9 (21).

Праграма «Пралеска»: развіваемся ў дзейнасці
Кытманава Т., Еўтухоўская А. Падарожжа ў казку. № 9 (42).
Лашук И. Пальчиковые игры. Это увлекательно. № 9 (39).
Носова Е. Играя, мыслим. № 10 (37).
Прокофьева О. Развивает игра. № 5 (35).

Праграма «Пралеска»: чалавек  і  грамадства
Ладутько Л., Шкляр С. Моя родина — Беларусь. № 1 (22).

Праграма «Пралеска»: чалавек  і  прырода
Ладутько Л., Шкляр С. Весна. № 3 (13), № 4 (17), Лето. № 6 (17). Осень. № 8 (17).

Сацыяльная адаптацыя
Башлакова-Ласминская Л., Мартынова Л. Чувствовать и сопереживать. № 3 (55),  № 5 (30).

Служба  01
Вергейчик Д. Пусть будет праздник! № 12 (41).
Загвоздкина Т. Зачем лисички взяли спички. № 7 (46), № 8 (37), № 9 (45), № 10 (40), № 12 (39).
Клышко Л. Диана Вергейчик: «С огнем шутить нельзя!». № 7 (44).

Спадчына
Клышко Л. Полацк. Калыска беларускага пісьменства. № 10 (23).
Маскевіч А. Купалле. № 6 (36). Зімовая казка. № 12 (46).
Папкоўская А. Золата саломкі. № 11 (50), № 12 (36).
Пашкавец Н. І цягнецца спрадвек да сонца лён. № 12 (19). Новы год: гісторыя тысячагодзяў. № 12 (42).
Скорабагатчанка А. Ля вытокаў роднай інструментальнай культуры. № 6 (38).

Тэатральна-гульнявая дзейнасць
Гнатишина О. Нету мамочки милей! № 2 (18).
Могилянцева В. Репка. Курочка Ряба. Котята. № 2 (20).
Праздник мам. № 2 (16).
Соколова В. А ну-ка, девочки! № 2 (16).

У  нас — так. А  як  у  вас?
Галинова А. Игры в воде. № 10 (10).
Житько З. Как сделать ребенка физически совершенным. № 10 (8).
Карпинский В. Школа молодых родителей. № 1 (42).
Конопацкая Т. Массаж.  С пользой для здоровья.    № 10 (12).
Махтюк С. Сад радости. № 10 (3).
Рускевіч М. Школа-сад:  Чэрвеньскі варыянт. № 5 (2).
Сугака А. Падарыць дзіцяці здароўе. № 6 (14).
Тэбікава В. Дашкольная адукацыя: лічбы і факты. № 5 (3).
Цыбуленко Т. Открывая мир ребенку. № 10 (7).
Черкас Т. Детей чужих не бывает. № 1 (39).
Шанченко Л. Как рождается творчество. № 1 (41).
Ярмошук О. Приоритет — семье. № 10 (6).

Факультэту дашкольнай адукацыі — 25
Дашфак: тут красуе  маладосць. № 11 (3).
З гісторыі факультэта. № 11 (5).
Кафедра агульнай і дашкольнай педагогікі. № 11 (7).
Литвина Н. Воспитание трудовой активности у старших дошкольников. № 11 (8).
Миронова Р. Сто тысяч «почему». № 11 (10).
Краўцова В. Сацыяльная педагогіка. № 11 (11).
Манцэвіч Т. Эканоміка і дзеці. № 11 (12).
Поздеева Г. «Head Start» & «Even Start». № 11 (13).
Ніканава Л. Сямейная педагогіка. № 11 (15).
Каминская Т. Интеллектуальная готовность. № 11 (16).
Добрицкая И. Детская литература. № 11 (18).
Кафедра агульнай і дзіцячай псіхалогіі. № 11 (19).
Прафесары кафедры:
Айчыны верны сын. Лірычнасць яе душы. № 11 (20).
Коломинский Я., Панько Е., Старжынская Н., Орешенко О. Социальная одаренность. № 11 (21).
Емяльяненка Ю. Асаблівасці псіхалагічнай аховы ў дзяцей.  № 11 (29).
Мельнічук Л. Псіхалагічны дабрабыт.  № 11 (31).
Арэшка Т. «Вакол нас прастора, час і лік». № 11 (32).
Белакурская І. Станаўленне прафесійнай ментальнасці і фарміраванне псіхалагічнай культуры педагогаў. № 11 (33).
Кавалеўская А. «Тэмп… і адлегласць». № 11 (34).
Аляхновіч А. «Колеравыя» сімпатыі. № 11 (35).
Шаўлюк Т. Гендэрныя ролі: сацыяльны аспект. № 11 (36).
Кафедра методык дашкольнай адукацыі. № 11 (37).
Дубініна Дз. Як адгукнецца першае слова. № 11 (38).
Житко И. Педагогическая диагностика. № 11 (39).
Богданович Л. Волшебный мир дошкольного театра. № 11 (41).
Анцыпирович О. О культуре личности. № 11 (42).
Калошкина Е. Гобеленоплетение. № 11 (44).
Шебеко В., Булах А. Психомоторная одаренность.  № 11 (46).
Папкоўская А. Золата саломкі. № 11 (50).
Зыль О. Музыкальное воспитание. № 11 (52).

Фізічнае  выхаванне
Герасимович Л. Баня — это хорошо, баня — это здорово. № 4 (42).
Караткевіч Л., Лімарэнка Т., Фомчанка В. Падарожжа па гульнях. № 8 (15).
Ласкавец В. Паход у лесапарк. № 5 (15).
Лебедзь Т. Здароўе — жыццёвае шчасце. № 5 (14).
Комарова Е. Хорошая осанка — залог здоровья. № 6 (11).
Шишкина В. Игры для победителей. № 9 (36).

Фотарэпартаж
Дзелянкоўская Э., Ставер В. Жывуць традыцыі. № 5 (42).
Клышко Л. «Голас дзяцінства». № 6 (43).
Пашкавец Н. Заўважыць талент і дапамагчы. № 3 (50). «Мама, я з табой!» № 3 (12). На ўзвышшы. № 1 (50). Святочны сакавік. № 2 (36).
Пашкавец Н., Будчанін М. Кастрычнік: буянне кветак і фантазіі. № 10 (15). Яснавокае лета. № 7 (9).
Шульга О., Будчанин Н. Сухаревская жемчужина. № 8 (8).

Чытанка  «Пралескі»

Чарняўскі М. Вершы. № 1 (51).

Экапедагогіка
Михайлова Т. В храм природы. № 7 (42).
Пралескавіч А. Верабейка — ціў-ціў-ціў. № 6 (48).
Сачанка А. Цвіце ліпа… № 7 (52).
Страха А., Крэмянеўская І. Дзеці і жывёлы. № 6 (45).
Топырик Г. Здравствуй, ягода малина! № 7 (43).

Этнапедагогіка
Буднік Н. Усе мы з бабуліных і дзядулевых далоняў. № 1 (4).
Кавалеўская А. Беларускія ручнікі. № 1 (8).
Макарчык М. Вяртанне да сваіх каранёў. № 1 (5).
Панамарэнка Т. Казка, ты часцей прыходзь. № 1 (8).
Хлусевіч С. Мой край. № 1 (7).

Юбілеі
Сачанка А. Дабра і новых творчых здабыткаў! № 4 (1). З’ядналіся сталасць і маладосць. № 12 (7).
Клышко Л. Дом светлай на-дзеі. № 6 (33). Добры доктар Айбаліт.  № 7 (50).
Мацвеенка У. Вершы. № 7 (50).

Юрыдычны  клуб
№ 1 (52), № 2 (64), № 3 (64), № 4 (51), № 5 (52), № 6 (47), № 7 (24), № 8 (52), № 9 (48), № 10 (52), № 12 (50).