Search
Воскресенье 16 Июнь 2024
  • :
  • :

Содержание номера за 2001 год

Пралеска-2001

Ліст  рэдактара
Сачанка А. Глеб і Дар’я выбіраюцяслі-сад. № 9 (2). Заўжды з вамі. № 4 (2). Кукуе зязюля... № 6 (2).

Другі з’езд настаўнікаў рэспублікі беларусь
Будаўніцтва новай школы працягваецца. № 12 (2).
Выступление Президента Республики БеларусА. Г. Лукашенко на Втором съезде учителей 3 ноября 2001 года. № 12 (3).
Дашкольная адукацыя: лічбы і факты. № 12 (17).
Делегаты II съезда учителей Республики Беларусот системы дошкольного воспитания. № 12 (21).
Доклад Министра образования Республики БеларусП. И. Бригадина на II съезде учителей Республики Беларус«О состоянии и задачах развития национальной системы образования».  № 12 (12).
З выступлення дэлегата з’езда А. Гайло. № 12 (18).
Рэзалюцыя II з’езда настаўнікаў Рэспублікі Беларусь. № 12 (20).

У Рэспубліканскім міжведамасным савеце па пытаннях дашкольнага выхавання
О  выполнении   решений   Республиканского межведомственного совета от 3—4 октября 2000 года «Состояние и перспективы оздоровления детей в дошкольных учреждениях». № 12 (22).
Решение Республиканского межведомственного совета по вопросам дошкольного воспитания 2—3 октября 2001 года «Личностно ориентированные технологии в работе дошкольных учреждений». № 12 (23).

Рэформа адукацыі
Тукач В. В будущее — из настоящего. № 9 (16).

Рэформа  адукацыі:  кадры
Башлакова-Ласминская Л., Брыкина С. Психологическая компетентность: педагог — родитель. № 8 (36).
Лопухова Р., Вечер С. Вдохновение. № 4 (6).
Сугака А., Будчанін М. У суквецце талентаў. № 6 (15).

Рэформа адукацыі: новыя тыпы  дашкольных  устаноў

Каранина И. Ориентир — личностребенка.  №  6 (3).

Рэформа   адукацыі: вопыт  рэгіёнаў.  Клеччына
Высоцкая А. Вынікі радуюць. № 10 (4).
Драбатовіч М. Любоў — ад сэрца. № 10 (2).
Жукоўскі А. Клопат — узаемны. № 10 (2).

Рэформа   школы: вопыт  рэгіёнаў
Бусло С. Новы змест як новае жыццё. Кожны дзен— тузін праблем. № 5 (4).

Адукацыя: на  мяжы  стагоддзяў
Горчанина Т. Зеркало души. № 3 (4).
Новикова Н. Желаю всем настоящего профессионализма. № 3 (2).
Новикова Н., Киринская Ж. Результат налицо. № 3 (5).
Карасцялёва Т. Прыярытэты вызначаны.  № 11 (2).
Программа Центра охраны и восстановления зрения дошкольников компенсирующего типа для детей с ослабленным зрением, амблиопией, косоглазием (на базе я/с № 30 г. Мозыря) на 1998—2003 гг. № 3 (12).
Устав Центра охраны и восстановления зрения дошкольников компенсирующего типа для детей с ослабленным зрением, амблиопией, косоглазием (на базе я/с № 30   г. Мозыря). № 3 (7).
Сачанка А. Нашчадкі палешукоў. № 5 (2). Новае стагоддзе — новыя здзяйсненні. № 1 (2).
Сачанка А., Будчанін М. Слова сказана. Чым яно адгукнецца? № 2 (2).

Дакументы
Палажэнне аб атэстацыі педагагічных работнікаў сістэмы адукацыі (акрамя вышэйшых навучальных устаноў) Рэспублікі Беларусь. № 4 (3).
Палажэнне аб пункце карэкцыйна-педагагічнай дапамогі. № 3 (29).
Образовательный стандарт. Дошкольное образование. Готовностк школе. Основные требования и нормативы. № 4 (15).
Основные направления использования фитотерапевтических  мероприятий  в детских организованных коллективах. № 9 (31).
Постановление Министерства образования Республики Беларус«О Концепции дошкольного образования». Концепция дошкольного образования Республики Беларусь. № 1 (5).
Положение о порядке финансирования в 2001 г. ведомственных детских дошкольных учреждений за счет средств местных бюджетов. № 6 (23).
Программа реализации концепции дошкольного образования Республики Беларусь. № 6 (18).

Актуальна!
Сустрэліся два міністры: М. П. Корбут і В. І. Стражаў. № 8 (2).

Дзяржінспекцыя: кантрол і  дапамога
Лобынько Л. Методические рекомендации  по проведению государственного контроля за функционированием дошкольных образовательных учреждений Республики Беларусь. № 12 (29). По пути совершенствования. № 10 (5). Проблемы остаются... № 2 (6).

У нас — так. А як у вас?
Вінярская Н. Кадры: усё пачынаецца з прафесіяналізму. № 5 (21).
Калесніковіч А. Залатая саломінка. № 6 (66).
Краўчук Л. Край бацькоўскі, родны... № 5 (29).

Фестывалі
Свет гульні і цацкі. № 7 (2).

Міжнародны фестываль «Свет  гульні  і  цацкі»

Игра в Монтессори-группе. № 8 (12).
Примерные методические рекомендации по организации развивающей предметно-игровой среды в условиях адаптации идей образовательной модели «Первый шаг». № 7 (12).
Примерные методические рекомендации по организации развивающей предметно-игровой среды в условиях адаптации идей педагогической системы М. Монтессори. № 8 (22).
Примерные методические рекомендации по созданию предметно-игровой развивающей среды в группах дошкольных учреждений, работающих по базовой национальной программе «Пралеска». № 7 (5).
Сачанка А. Што ёсцгульня? Жыццё! № 7 (3).

Выхавальніку-даследчыку
Чечет В. Методы изучения семьи и опыта семейного воспитания. № 12 (43).

Педагагічныя тэхналогііі   методыкі
Джыгіла Г. «Кубікі Зайцава»: заўсёды цікава. № 5 (16).
Косточко Е. Глен Доман: энциклопедические знания — детям. № 10 (16).
Лаврович Л. Освоение космоса. № 10 (21).
Миронова Р. Педагогическая практика: инновационный поиск. № 1 (40), № 2 (23), № 6 (25), № 7 (29), № 9 (41), 10 (23).
Пятрыніч Г., Крывадубская Л. У нашчадкаў Якуба Коласа. № 5 (15).
Скороходова О. География — детям. № 10 (18).
Цвил Н. Солнце и планеты. № 10 (20).

ПЕДАГАГІЧНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ І МЕТОДЫКІ: «Кубікі Зайцава»
Тугаринова Е.  Первое слово. № 2 (9).

Тэорыя  рашэння вынаходніцкіх  задач  (ТРВЗ)
Кочегарова Т., Кунц И. Наука думать, размышлять. № 1 (12).
Куксова Н. Система ТРИЗ: возможности освоения и применения. № 9 (18).

Праграма «Пралеска»
Дацэнка Р., Хайко А. Трох азёр прыгажосць. № 5 (43).
Касцючэнка Н. Станцыя прызначэння — «Будучыня». № 1 (29).
Ладутько Л., Шкляр С. Это чудо всегда с нами. № 9 (5), № 10 (7).
Нарывончык К. «Цягнік едзе, скрыгачыць». № 10 (41).
Чэчун А. А за рэчкай, на ўзлеску, заспявалі ўсе пралескі. № 5 (44). Настрой — асаблівы, творчы. № 5 (44).
Шупікава Г., Лузіна В. «Малышы»: абуджаецца цікаўнасць. № 1 (30), № 2 (18), № 3 (33), № 4 (39), № 11 (12), № 12 (35).

Праграма  «Пралеска»:  архітэктура

Горлина О. Красота рукотворная. № 8 (33), № 9 (29), № 10 (29), № 11 (29).

Праграма  «Пралеска»:  выяўленчая  дзейнасць
Белохвостова Н. Первые встречи с живописью. № 3 (23), № 6 (49).
Семянчук Л. Спасцігаем мастацтва. № 5 (30).
Канапацкая Г. «Колькі мне маці тут песенспявала...». № 5 (30).

Праграма  «Пралеска»:  развіваемсЯ  ў  дзейнасці
Катляр З. Все спешат навстречу солнышку. № 7 (31).
Тарасава З. Гульня нараджае рух, рух — асобу. № 1 (45), № 2 (47).

Праграма  «Пралеска»:  чалавек  і  грамадства
Бых В., Костечко В. Наш хлеб. № 5 (6).
Кондылева Т. Экономика без тайн. № 6 (28).
Матюк Л. Чему учит «тетушка»  Экономика? № 2 (29).
Носко И. Откуда хлеб пришел. № 5 (13).
Теленченко В. Развиват— значит исследовать. № 6 (27).
Ярошенко С. «Стану комбайнером!» № 5 (12).

Праграма «Пралеска»:  чалавек   і  прырода
Ладутько Л., Шкляр С. Общение и речь. № 1 (19), № 3 (49).

Музычнаму кіраўніку
Бойба С. Музыки волшебной вдохновенье... № 5 (45).
Кочерженко Н. Искатпричины или средства? № 11 (39).

Фізічнае  выхаванне
Бука С. Красота — в осанке. № 5 (34).
Буглакова А. Туристята-дошколята. № 7 (16).
Гапонов В. На службе здоровья... подручный инвентарь. № 10 (43).
Данилова Т. Конспекты занятий. № 7 (23).
Зыкова Е., Рыжковец Н. Движение + развитие. № 5 (37).
Капуста О. Здоровье детей: прогнозирование и результат. № 7 (15).
Маковецкая Р., Усс Л. Ключ к здоровью и долголетию. № 5 (32).
Ржаев К. Мы плаваем так. А вы? № 11 (44).
Сырбу О. Путв большой спорт. № 5 (38).

Карэкцыйная педагогіка
Дроздова Н. ОНР: приемы и средства активизации. № 6 (43),  № 7 (37).

Псіхалогія
Дом. Дрэва. Чалавек. № 7 (49).

Псіхатэрапія
Панько Е., Панько П. Болеет тело.
А душа? № 9 (43).

Экапедагогіка
Дедулевич М. Сто тропинок, сто дорог. № 2 (36).
Парахонскія залацінкі. № 5 (48).
Пранько В. Пазнаём прыроду. Што такое прырода. Уласцівасці вады і паветра. № 5 (48).

Самаадукацыя
Беларуская народная педагогіка ў дзіцячай дашкольнай установе. № 1 (42), № 2 (42).

Медыцына
Лапцевич Т. Аллергия и ваш ребенок. № 6 (62). Витамин — здоровье вашего ребенка. № 3 (46). Закаливание — основа здоровья ребенка. № 8 (48).

Харчаванне
Лапцевич Т. Готовим вкусно и питательно. № 10 (34).

Замежжа
Падлясская сям’я ў кантэксце сацыяльных змен. № 6 (58).

Роднае  слова
Іўліева Л. Наш моўны скарб. № 1 (50).

Сям’я
Чесновицкая О. Типология семьи как родовой общности. № 7 (44).
Чэчат В. Настаўнік, выхавальнік, гувернёр. Паслухаем вялікіх. № 1 (47).

Школа — дзіцячы сад
Литвинко Т. Эти волшебные буквы. Сказочная птица. № 5 (24).
Чэчун Л., Осіна Н. Новага веку першаадкрывальнікі. № 5 (23).

Насустрач  новаму навучальнаму  году
Кушнир Н. Рекомендации по использованию образовательных стандартов «Дошкольное образование. Готовностк школе». № 8 (10).
Методические рекомендации педагогическим работникам. № 8 (3).

Конкурс
«На цябе, наша моладзь, надзея». № 3 (32).

Гульнятэка
Васильева М. Шахматное королевство. № 8 (41).
Дрозд О. Сравнимая с искусством прелесть. № 11 (36).
Калиновская М. Сказочная «Жар-птица». № 7 (48).
Радовильская Р. Через игру — к познанию. № 4 (52).
Смолер Е. Маленькие исследователи. № 8 (46).
Шешко Е. Все еще впереди. № 4 (12).

Пасля чарнобыля
Андрэйчук М. Наш галоўны клопат. № 5 (47).
Кандрацюк Л. Утульны дом. № 5 (31).
Клышко Л., Сачанка І. Віктар Шматаў: «Кожная хвоя спявае песню свайму бору». № 4 (37).

«Буслянка».  Сямейны  клуб

Ліпскі У.,  Чэчат В. Маці: малітва сыноў. № 3 (43).
Чэчат В. Аб развіцці дзіцяці ў эмбрыянальны перыяд. № 6 (56).
Шашко К. Беларускія жанчыны. № 3 (43).

Давайце пазнаёмімся

Шешко Е. «Живешь, собственно, только тогда, когда пользуешься расположением других...».  № 6 (61).

Інфармацыя. Хроніка

Дапамога  сям’і. № 2 (8).
Еўрапейскі год моў. «Пралеска» па-беларуску. № 1 (4).
З’езд настаўнікаў Беларусі. № 4 (36).
Клышко Л., Косенюк Р. Харчаванню дзяцей — належную ўвагу. № 6 (12).
Сачанка А.  П. І. Брыгадзін — новы міністр адукацыі. Інавацыйны пошук: адміністрацыйны рэсурс. № 11 (4).
Шульга А. У Беларусі больш за
30 тысяч дзяцей-сірот. № 10 (46).

З узнагародай!
Заслугі адзначаны ўзнагародай. № 1 (42).
Раман, прысвечаны дзяцінству, альбо некалькі штрыхоў да партрэта Т. М. Карасцялёвай. № 9 (3).

Юбілеі
Будчанін М. Праз дзесяцгадоў... № 4 (14).
Дзякуй, Людміла Паўлаўна! № 12 (24).
Клышко Л. Я. Жабко: «Музыка — вясна маёй душы». № 10 (37).
Красіна А.  Роднай мовы пясняр. № 6 (52).
Маркова Т., Парамонова Л., Тарасова К. В. А. Запорожец и его научная школа. № 2 (13).
Паздзеева Т., Грудзінскі М. Прызванне. № 4 (48).
Сугака А. Паслядоўнікі Васіля Віткі. № 6 (54).
Шашко К. «АіВ» — 10 гадоў. № 7 (36).
Яфімава М. Зіхатлівае, вясёлкавае слова. № 12 (47).
Беларускай чыгунцы — 130 гадоў
Бусло С., Сачанка А. Рельсы в радостное детство. № 11 (6).

Да 110-годдзя  з дня нараджэння Уладзіславы  Луцэвіч

Старжынская Н. Заснавальнікі дашкольнай лінгвадыдактыкі Беларусі. № 11 (31).
Сугака А. Цёця Уладзя. № 11 (34).

Віншуем!
Віншуем Вас, Тамара Пятроўна! № 12 (51).
Цяпло яе сэрца. № 2 (49).

Юрыдычны клуб

№ 1 (51),  № 2 (50), № 3 (48), № 4 (51),  № 6 (65), № 7 (52), № 8 (51), № 9 (50), № 10 (52), № 11 (49), № 12 (51).

Фотарэпартаж
Барысенка І. Весела, утульна, радасна. № 2 (34).
Будчанін М. Цаглінка да цаглінкі... № 11 (23).
Клышко Л. Аазіс прыгажосці. № 7 (51).
Шашко К. У каралеўстве зорачак. № 6 (60).

Інтэрв’ю
Клышко Л. «Астравок бяспекі ў акіяне жыцця». № 7 (42).
Материальная база — успех в работе. № 2 (52).

«Алеся». Выпуск для  жанчын  і  пра  жанчын
№ 9 (51), № 11 (50).

Анталогія педагагічнай прозы
Сугака А. Шчасце. Ці трэба да яго рыхтавацца?  № 10 (51).

На тэмы   маралі
Дынікава З. Гаспадар? Раб? Тэлевізара. № 10 (47).

Рэдакцыя  атрымала  адказ
Рэдакцыя атрымала адказ. № 2 (51).

Чытанка «Пралескі»

М. Чарняўскі. Хто пакрыўдзіў кракадзіла? № 1 (52).

«Маладзічок». Творчасць нашых  чытачоў

«Дабрыня, як  пралеска вясною...». № 3 (52).
Ганна Васілеўская-Якубенене: «Паэзія — песня маёй душы». № 8 (52).
«На сцяжынках, нават самых вузкіх, хочацца хадзіць, спяваць...». № 5 (51).
Поскребышев А.  Подружки. Обычный случай. № 7 (50).

Кнігазбор
Наркевіч А. Мастацкія помнікі старажытнасці. № 1 (49).
Шашко К. Зямля з блакітнымі вачыма. № 6 (64). Споведздушы і сэрца. № 4 (49).

Нотны  аркуш
Мы вясну гукаем. № 2 (51).
Солнышко скучает. Пушысты камячок. Осендолгожданная. № 10 (39).

Вам  на заметку
Бібліятэка пачатковай школы. № 12 (51).
Дашкольная адукацыя. № 4 (52).
Кухарева А. Воспитание дошкольников в семье. № 8 (50). Давайма працавацразам. № 4 (50).
Любина Г. Календарприроды. № 11 (52).